Här är 8 saker du ska ha koll på om du är eller ska bli sambo!

Ska du bli sambo

Är du eller ska du bli sambo är det viktigt att hålla koll på reglerna som gäller. Vi har listat de 8 viktigaste!

1) Definitionen av sambo

Enligt sambolagen är man sambo om man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Du kan läsa hela sambolagen här!

2) Sambolagen eller samboavtal

Sambolagen gäller så länge man inte avtalar om annat genom ett samboavtal. Vi hjälper till att upprätt samboavtal. För mer info kontakta oss här.

I det följande listas vad som gäller enligt sambolagen:

3) Vilken egendom ingår?

Samboegendom är den egendom som kan bli föremål för bodelning. Samboegendom avser endast bostad (fastighet eller bostadsrätt) och bohag (möbler) som införskaffats under sambotiden. Det innebär att bostad och bohag som samborna hade innan samboförhållandet inte är samboegendom och aldrig kan föremål för bodelning. Inte heller annan egendom såsom bankmedel, bilar, företag etc.

4) Bodelning inom ett år

När ett samboförhållande upphör (genom separation eller död) ska, om någon av samborna begär det, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. En sådan begäran ska göras inom ett år från separationen eller senast vid bouppteckningen vid sambos död. Vi hjälper till att upprätta bodelningsavtal. För mer info kontakta oss här. Om en framställan om bodelning inte har gjorts inom den föreskrivna tiden har rätten att påkalla bodelning gått förlorad. Om man båda samborna äger del i bostaden, blir lagen om samäganderätt istället tillämplig.

5) Delas lika

Vid en bodelning i anledning av sambos död eller en separation delas enligt sambolagen samboegendomen (som ovan beskrivits) lika, dvs. 50/50, oavsett vem som har betalt för egendomen. Det spelar alltså ingen roll om ena sambon har betalat för allt bohag och hela kontantinsatsen samt dessutom står 100 % ägare på bostaden och 100 % på lånen – det ska delas lika ändå. För ändra på detta måste man upprätta ett samboavtal.

6) Jämkning

Om en likadelning skulle anses vara oskälig med hänsyn till samboförhållandets längd, men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, kan möjlighet finnas att bodelningen ska jämkas. Det innebär att man frångår likadelningsprincipen och att en sambo istället får behålla mer eller allt av sin samboegendom.

7) Övertaganderätt av bostad

Trots att den ena sambon hade en hyresrätt eller bostadsrätt innan samboförhållandet inleddes (dvs. ej samboegendom), har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det.

8) Sambor ärver inte varandra

Sambor ärver inte varandra (vilket makar gör) även fast man har gemensamma barn. Då är det barnen som ärver. För att ändra det måste man skriva ett testamente. Man kan dock aldrig testamentera bort barnens laglott, vilket är hälften av arvslotten. Ett starkare skydd är att gifta sig. Äktenskapsbalkens regler skyddar varandra på ett helt annat sätt än vad sambolagen gör.

Kontakta oss om du vill ha rådgivning och hjälp inför, under eller efter ett samboförhållande!

Telefon: 08-540 669 90
E-post: info@advokatsb.se