Notarius publicus & Apostille

Notarius publicus
Mottagning för ärenden hos Notarius Publicus sker efter överenskommelse.
Ring för tidsbokning tel 08-540 669 90 eller kontakta oss per e-post info@advokatsb.se eller via hemsidans kontaktformulär.

Priser på de vanligaste legaliseringarna
Apostille (privatperson) 500 :- / dokument
Legalisering av namnteckning (privatperson) 500 :- / dokument
Apostille (företag) 700 :- / dokument
Legalisering av namnteckning (företag) 700 :- / dokument

OBS!
VI TAR EJ KORT ELLER SWISH
(Fakturaavgift tillkommer)

Advokat Birgitta Svensson är förordnad Notarius Publicus i Österåkers kommun av Länsstyrelsen.

Läs mer om våra tjänster ”HÄR”

Frågor och svar

Notarius publicus

Fråga: Vad är Notarius publicus?
Svar: Notarius publicus har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter, legalisera handlingar, bevittna namnteckningar, fullmakter, adoptionshandlingar, översättningar, betygsavskrifter, inbjudningar till personer i andra länder som skall söka visum i Sverige mm. Notarius publicus är även behöriga att utfärda Apostille på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland.

Fråga: Utför ni Apostille?

Svar: Ja, vi utför Apostille på publika dokument, som exempelvis ett personbevis från skatteverket. För att Apostille ska kunna utfördas är det viktigt att handläggare på skatteverket stämplat och signerat handlingen.

Vi utför även Apostille på fullmakter där namnteckning har bevittnats av en annan Notarius publicus.

Att ett dokument förses med Apostille innebär att notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill. Det är därför ett krav för utfärdande av Apostille att dessa uppgifter framgår av handlingen.

Apostille utfärdas också på handlingar eller intyg utfärdade av auktoriserad översättare samt intyg utfärdade av notarius publicus.

När en handling fått en Apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar Apostille.

Fullmakter

Notarius publicus

Fråga: Bestyrker ni namnteckningar på fullmakter?
Svar: Ja, vi bestyrker namnteckningar på fullmakter. Ta med dig fullmakten och giltig legitimation.
Du måste komma personligen om vi ska styrka din namnteckning.

Fråga: Jag har en fullmakt på spanska, måste den översättas?
Svar: Nej, inte om Notarius Publicus endast ska bestyrka namnteckningen.

Fråga: Bestyrker ni namnteckningar på utländska fullmakter?
Svar: Ja. Ta med dig pass och personbevis från Skatteverket. Se till att personbeviset
är stämplat med skatteverkets stämpel och signerat av en handläggare.

Fråga: Gör ni fullmakter?
Svar: Nej, det är du som tillhandahåller fullmakten för just ditt ändamål.

 

Översättningar

Notarius publicus

Fråga: Översätter ni handlingar?
Svar: Nej, vi bestyrker översättningar som gjorts av översättare som auktoriserats av Kammarkollegiet.

Handläggning

Notarius publicus

Fråga: Hur bokar jag tid?
Svar: Du kan ringa 08-540 669 90 eller maila info@advokatsb.seför tidsbokning.
Du kan även kontakta oss via vårt kontaktformulär under fliken kontakt.

Fråga: Hur snabbt kan jag får tid?
Svar: Vi kan oftast erbjuda tider med 2-4 dagars varsel.

Fråga: Hur lång tid tar ett ärende?
Svar: De vanligaste ärendena tar ca 15 minuter och du får med dig handlingarna samma dag.

Fråga: Behöver jag komma personligen?
Svar: Ja, om det är din namnteckning som ska bestyrkas eller om ärendet gäller ett levnadsintyg behöver du komma personligen.
I andra fall kan ofta någon annan lämna handlingarna. Kontakta oss om du är osäker.

Fråga: Hur betalar jag?
Svar: Betalning sker via faktura eller med kontant betalning. OBS! Vi tar inte kort eller swish!

Kompetens, Engagemang och Uppriktighet

Vi levererar