Advokat för företag och privatpersoner

Advokatfirman Svensson & Berg arbetar inom familjerätt, fastighetsrätt, affärsjuridik och arbetsrätt. Vi processar ofta i domstol och åtar oss även förordnande från domstol såsom bodelningsförrättare, boutredningsman och god man enligt samäganderättslagen. Du kan läsa mer om våra rättsområden här.

Vi levererar råd av omsorg och hög kvalitet. Med över 40 års erfarenhet, personligt engagemang och juridisk
skicklighet arbetar vi alltid för våra klienters bästa. Vi biträder både privatpersoner och företag.

Advokatfirman består av Advokat Birgitta Svensson, Advokat Caroline Berg och Advokatassistent Jessica Ney.

Advokat Birgitta Svensson är även Notarius publicus sedan 1987.

Följ oss på facebook och instagram!

Affärsjuridik

Affärsjuridik

Läs mer..

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Läs mer..

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Läs mer..

Familjerätt

Familjerätt

Läs mer..

Förordnanden

Förordnanden

Läs mer..

Tvistelösning

Tvistelösning

Läs mer..

Notarius publicus

Notarius publicus

Läs mer..

Sveriges advokatsamfund

Såsom ledamöter i Sveriges advokatsamfund verkar vi bl.a. under advokatsamfundets regler om god advokatsed. En grundsten i de vägledande reglerna är att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa.

”En fri och självständig advokatkår som verkar enligt sunda regler utvecklade av advokaterna själva är en viktig del av rättssamhället och en förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter skall kunna hävdas. En advokat har därför en särskild ställning och ett särskilt ansvar.

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten skall som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom
ramen för gällande rätt och god advokatsed. ”

Det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat. Advokattiteln är skyddad i lag och innebär att bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för inträde är höga. Förutom en lång utbildning, avslutad med en jur. kand.-/juristexamen, krävs det minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete. Den som vill bli advokat måste även avlägga en muntlig examen och kunna visa att han eller hon är lämplig för yrket. Advokater måste också vidareutbilda sig fortlöpande.

Advokater har genom sitt medlemskap i Advokatsamfundet en ansvarsförsäkring som ersätter klienten för det fall att advokaten lämnar felaktig rådgivning som skadar klienten. Jurister som inte tillhör advokatsamfundet kan teckna liknande försäkringar men det finns inte några garantier för att en jurist har en ansvarsförsäkring vilket är fallet med en advokat. Titeln advokat är därför en kvalitetsstämpel.

Advokat Stocholm

Kompetens, Engagemang och Uppriktighet

Vi levererar